Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Notícies del CCSS

15/01/2021
En marxa el Projecte IN

El PROJECTE IN té per objectiu disminuir l'impacte de la fractura digital a Girona

logotip Projecte IN

El projecte neix de la detecció en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials que la fractura digital a la ciutat de Girona s'ha incrementat per diferents motius: 1) dificultat d'accés a la connectivitat o als equips 2) necessitat de més capacitació d'alguns perfils de ciutadania i 3) digitalització de les administracions (informació, tràmits, certificat digital, Sepe, Soc, Hisenda, Ajuntaments, ...)

Aquesta situació té efectes molt importants a nivell de d'accés a drets i alhora ha impactat en molts dels serveis d'atenció a persones (sbas, espais joves, Centres cívics, biblioteques, entitats socials...). Amb aquestes constatacions, en el marc del Consell es va decidir, al juliol de 2020, presentar-se a la subvenció Benestar i Comunitat especial covid19 de Dipsalut amb aquest projecte.

Per a desenvolupar-lo s'han definit 3 eixos d'actuació:

                Accessibilitat

                Capacitació

                Eliminació de barreres i suport al tràmit

El PROJECTE IN desenvolupa accions en aquests tres àmbits; facilitar l'accessibilitat a les TIC, capacitar la ciutadania i aportar eines de suport presencial al tràmit, amb criteri de distribució territorial en tota la ciutat i acompanyament, aprofitant la implantació i experiència de la Xarxa de Centres Cívics i els equipaments de proximitat.