Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Recull de subvencions, ajuts i altres ofertes

Cercador

Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats 2016

Imatge de complement
d'1 de desembre de 2015 fins a 30 de setembre de 2016
Dipsalut

Fins l'11 de maig, les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques gironines, poden demanar subvenció per a projectes d'acció social. Concretament per al següent tipus d'accions:

- accions comunitàries per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social

- foment de la inserció sociolaboral d'ususaris dels serveis socials

- activitats d'inclusió per a col·lectius vulnerables

Imatge de complement
Poden sol·licitar-se fins el 9 de setembre
Dipsalut

Finançar les despeses d’organització de congressos simposis, jornades o actes amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública, les ciències de la salut en general així com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, resolució de conflictes i drets humans, quan es realitzin en la demarcació de Girona

Imatge de complement
Fins al 21 de novembre 2015

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria per subvencionar obres d’arranjament de l’interior dels habitatges per facilitar l’ autonomia de les persones grans i donar suport a les persones amb dependències.

Imatge de complement

RESOLUCIÓ ECO/1183/2015, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la
convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ)

Imatge de complement
DECRET 80/2015, de 26 de maig -
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Imatge de complement
Habitatges temporals d’inclusió social - Obra Social "La Caixa"

Convocatòria oberta - Tancament de convocatòria : 15/02/2015 -Termini per presentar sol·licituds: Del 15 de gener al 15 de febrer de 2015

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

Les beques s’atorgaran als projectes innovadors que s'apliquin, ja sigui a dins l'escola, ja sigui a fora, però sempre en un entorn de desenvolupament lúdic i educatiu

Imatge de complement
Fins el 17 d'cotubre

Els programes de subvencions tenen les següents finalitats:

• Fomentar els projectes d’atenció social que atenen a poblacions vulnerables o
en situació de risc.
• Suport a l'organització d'actuacions en matèria de sensibilització i solidaritat.

Imatge de complement

Aquests ajuts adreçats a les persones en atur, tenen per objecte facilitar la mobilitat per a la recerca d'un nou lloc de treball, i s'instrumenta mitjançant descomptes sobre títols de transport integrats i personals de llarga durada, sempre que es compleixin determinats requisits econòmics.

Imatge de complement

La proposta guanyadora, que haurà de tenir com a finalitat el foment de la transparència d'una entitat, rebrà 10.000 euros per a dur a terme el projecte durant el 2015

Convocatòria oberta 2014

El termini de presentació de les sol·licituds és del dia 13 al 27 de juny de 2014, ambdós inclosos.
Servei d'Ocupació de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts, en el marc amb del Programa Treball i Formació, per dur a terme accions ocupacionals que integren formació per a l'ocupació transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d’atur perceptores de la Renda Mínima d’Inserció, amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral, millorar-ne l’ocupabilitat i prevenir les situacions d’exclusió...

Imatge de complement
Finalitza el 30 de juny de 2014.

L’Associació Espanyola de Fundraising convoca la quarta edició dels Premis Fundraising que premiarà les millors campanyes de captació de fons de les entitats no lucratives.

Els Premis Fundraising volen reconèixer les accions que realitzen les entitats no lucratives i els principals objectius del premi són el reconeixement de les millors campanyes de captació de fons realitzades a l’entorn, proporcionar una plataforma a on compartir noves idees i compartir les millors...

Imatge de complement

Aquesta guia pretén facilitar el camí a les organitzacions de la societat civil i les ONG d'acció social oferint-los propostes que permetin el finançament de la seva acció, aconseguint autonomia i independència en els seus models de treball, i alhora contribuir a la difícil situació a la que s'enfronten en aquest moment les enitats sense ànim de lucre.

Imatge de complement
Fins el 15 de setembre de 2014

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha obert la convocatòria del segon Concurs de Projectes d’Inclusió Social a l’Alt Empordà amb l’objectiu de fer emergir iniciatives innovadores en l’àmbit de la inclusió i la cohesió social i finançar projectes en el territori. Aquesta iniciativa, que s’emmarca en el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Alt Empordà, té com a finalitat millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social.

Imatge de complement
Fins el 31 de juliol de 2014

Us presentem les bases de la Convocatòria 2014 d’Ajuts a Iniciatives Socials i de Cooperació del CEESC.
La quantia total de la present convocatòria és de 4.500,20 € i el termini de presentació finalitza el 31 de juliol de 2014 a les 12 hores.
Els projectes presentats a aquesta convocatòria poden ser projectes de cooperació internacional que promoguin la professió d’educador/a social i/o l’associacionisme professional dels educadors/ores socials, o que siguin impulsats per...

Imatge de complement
Termini: del 8 de març al 31 de desembre de 2014

Es tracta d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social. Els crèdits es poden destinar a les tipologies de projectes següents:

préstecs per al finançament d'inversió en actius fixos, immobilitzat material o immaterial;
préstecs per a capitalització d'empreses;
préstecs per a necessitats de circulant;
préstecs per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

Imatge de complement

S’atorgaran a projectes i experiències reeixits d’entitats i institucions que promoguin i estimulin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixement del país (llengua, tradicions, geografia i història, valors socioculturals), la sensibilització sobre la cultura de la immigració, la participació de dones i joves immigrants, i una visió positiva de la immigració als mitjans de...

Girona T-Mes (9,9 euros). Descompte del 78%. Viatges il·limitats durant 1 mes

Imatge de complement
2014

Àmbit de les comarques gironines,adreçades a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives

Imatge de complement

l Departament de Governació i Relacions Institucionals ha obert la segona convocatòria del Premi Compromís Democràtic per a l’any 2014. Les sol·licituds es poden presentar del 6 de febrer al 5 d'abril, ambdós inclosos. L’objecte del Premi és reconèixer experiències reeixides del món local i de les entitats sense afany de lucre que contribueixen a l’enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica del municipi o de l’entitat, a través de la participació ciutadana, la...

Imatge de complement
fins al 30 d'abril de 2014

La beca convocada pel Consell Escolar Municipal (CEM) té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona. Aquesta beca té una dotació econòmica de 6.000 €.

Imatge de complement
fins al 31 de març de 2014
DipSalut - Diputació de Girona

El programa està orientat al finançament econòmic de tots aquells dispositius existents (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...) que de forma clara i justificada donin resposta als objectius d’aquest programa i que treballin ajustant-se al marc d’intervenció proposat. També està orientat a l’optimització dels recursos existents a través de la creació de noves estratègies d’integració i de gestió compartida.

Imatge de complement
Import màxim de caràcter excepcional per a l’any 2013.

Línia extraordinària d’ajuts per tal d’afrontar la situació de crisi del sector i millorar el suport econòmic. L’objectiu d’aquests ajuts és el de contribuir al manteniment de llocs de treball en els centres especials de treball de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius de persones amb discapacitats amb especials dificultats d’inserció, a fi de complementar el suport econòmic que preveu l’Ordre EMO/65/2012, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases...