Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Documents de treball publicats

Imatge de complement

En aquest apartat trobareu els documents ja finalitzats elaborats pels Consell, ja sigui en el marc dels grups de treball com del plenari.

Memòries d'activitat del Consell
Memòria del Pla de Treball del Consell 2013-2015

Memòria descriptiva resumida i sobre el procés de treball portat a terme en el si del Consell entre el gener del 2013 i fins el desembre de 2015.

ANNEX: Document   (pdf 1845382)
Memòries d'activitat del Consell
MEMÒRIA DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS_ 2014
ANNEX: Memòria_2014   (pdf 2191729)
Memòries d'activitat del Consell
MEMÒRIA DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS_ 2010-2011
ANNEX: Memòria_2010-2011   (pdf 220836)
Memòries d'activitat del Consell
MEMÒRIA DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS_ 2013
ANNEX: Memòria_2013   (pdf 2151977)
Documents elaborats pel plenari
Qüestionari inicial a les entitats: Presentació dels resultats - Febrer 2013
ANNEX: Document   (pdf 658371)
Documents elaborats pel plenari
Presentació dels primers resultats dels grups de treball - Novembre de 2013

Presentació de la feina feta per cada grup al llarg dels últims 5 mesos així com els primers resultats i productes elaborats. També es fa referència als objectius de cada comissió de cara el primer semestre del 2014

ANNEX: Document   (pdf 409570)
Documents elaborats pel plenari
Qüestionari inicial a les entitats del consell - Febrer 2013

L'objectiu del qüestionari és recollir informació bàsica sobre la situació de les entitats socials del Consell així com de les persones i col•lectius als qui donen servei, com a fase prèvia per acordar les línies de treball del CCSS.

ANNEX: Document   (pdf 126956)
Documents referents al Grup 3 (Salut emocional)
Informe Avaluatiu del Projecte Àmbar / 2014-2015
ANNEX: Document   (pdf 899369)
Documents referents al Grup 1 (Atur)
Resum Memòria Girona Actua 2015
ANNEX: Document   (pdf 676926)
Documents referents al Grup 2 (Pobresa i exclusió)
Informe de propostes/recomanacions per la lluita contra la pobresa infantil a Girona. Grup 2. Abril 2015
ANNEX: Document   (pdf 212880)
Documents referents al Grup 1 (Atur)
Informe de propostes per millorar el suport a persones en situació d' atur a Girona. Grup 1. Abril 2015
ANNEX: Document   (pdf 157604)
Documents referents al Grup 1 (Atur)
Dades relatives a les insercions - Girona Actua - Octubre 2015
ANNEX: Document   (pdf 125778)
Documents referents al Grup 2 (Pobresa i exclusió)
Diagnòstic del Grup 2 (pobresa i exclusió): Problemes,recursos i propostes

Esborrany en desenvolupamnt

ANNEX: Consulta l'esborrany   (pdf 192799)
Documents referents al Grup 2 (Pobresa i exclusió)
Informe de resultats de l'enquesta sobre suficiència alimentària elaborada pel Grup de treball: Infografia sobre el perfil dels enquestats (individuals). Febrer 2014
ANNEX: Document   (pdf 66)
Documents referents al Grup 2 (Pobresa i exclusió)
Informe de resultats de l'enquesta sobre suficiència alimentària elaborada pel Grup de treball 2 del CCSS

El Febrer de 2014 es va publicar aquest informe de resultats d'una enquesta elaborada entre les diferents entitats participants al Grup 2, sobre pobresa infantil (els mesos de Novembre i Desembre de 2013). L'enquesta, que no és ni pretén ser representativa a nivell de ciutat de Girona, recull informació sobre unes 300 persones (entre adults i menors) usuaris de diferents serveis i dispositius socials de les entitats que formen al Grup, amb la voluntat que fos un termòmetre pel grup alhora d'aprofundir en la diagnosi sobre les necessitats alimentàries dels menors i les mesures o recomanacions corresponents a emprendre. Les necessitats alimentàries són una de les prioritàries pel què fa les diferents dimensions de la pobresa en les quals treballa el grup.

ANNEX: Document   (pdf 1554770)
Documents elaborats per les comissions de treball 2010-2011
Memòria Comissió 6- Responsabilitat Social Empresarial
ANNEX: Document   (pdf 23819)
Documents elaborats per les comissions de treball 2010-2011
Conclusions - Estudi Gent gran i solitud
ANNEX: Document   (pdf 16671)
Documents elaborats per les comissions de treball 2010-2011
Resultats- Enquesta Comissió 5 - Gent gran i solitud
ANNEX: Document   (pdf 481741)
Documents elaborats per les comissions de treball 2010-2011
Memòria Comissió 5 - Estudi solitud i gent gran a Girona
ANNEX: Document   (pdf 481741)
Documents elaborats per les comissions de treball 2010-2011
Memòria Comissió 2 - Model FRN - Discapacitat
ANNEX: Document   (pdf 25785)
Documents elaborats per les comissions de treball 2010-2011
Memòria Comissió 3 - TIC, Socialització i Envelliment actiu
ANNEX: Document   (pdf 1007053)