Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Comissió de Ciutadania

Imatge de complement

 La comissió de Ciutadania centra les seves accions prioritàries en tres focus:

  • L'Acollida, com a política activa clau  en els processos d'inclusió i cohesió social.
  • Els Joves, com a col·lectiu amb qui  desenvolupar actuacions sòcioeducatives proactives.
  • Els Drets Socials, com a eix clau  per a l'accés a la plena ciutadania. 

 

Funcions:

  • Seguiment  dels projectes ja existents en el marc del  CCSS.   
  • Impuls de  polítiques i projectes  nous.
  • Transversalitat entre les comissions de treball.