Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Informació general

organigrama
Pla Estratègic 2019-2021

La proposta organitzativa del Pla Estratègic 2019-2021 contempla diverses novetats:  la necessitat de dotar-nos d’una comissió directiva per donar agilitat i continuïtat a les decisions del plenari en relació als diferents grups de treball. També com a novetat es creen tres grups de treball: Comunicació, Observatori i Projectes, aquest darrer amb dues comissions la d’Ocupació i la de Ciutadania.