Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Grup de Comunicació

 Funcions:

- Donar més visibilitat a les entitats i al Consell de Cohesió.

- Prioritzar comunicació interna, generar xarxa i cohesió interna.

- Implicar les direccions dels mitjans de comunicació local/comarcal i el de comunicació de l’Ajuntament.

- Elaborar un Pla de comunicació ( si cal comptar amb gent experta que ajudi).

- Promoure accions en relació als altres grups de treball: observatori i projectes.

- Plataforma de denúncia de temes.

- Visibilitzar la tasca del Consell de Cohesió a la ciutadania.

- Pla d’acollida d’entitats i persones.