Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Grup d'Observatori

 Funcions:

- Anàlisi de dades, metodologies avaluatives.

- Crear espais de transferència, anàlisi, experiències dels integrants del Consell.  Mapa socioeconòmic de la ciutat de Girona .

- Formacions compartides per a membres del Consell.

- Implicar la universitat.

- Donar a conèixer bones pràctiques en transversalitat, treball en xarxa, orientat als equips de treball.

- Bones pràctiques en RSC i foment de clàusules socials en l’administració.

- Aprofitar la visió i saber d’experts.

- Estratègies d’innovació