Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Comissió Directiva

Comissió directiva
consell

 Ha de donar agilitat a les accions desenvolupades en el marc del Consell de Cohesió.  La Comissió directiva coordinarà i prendrà decisions en relació a l’activitat i el pla de treball del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona.

Funcions:

- Proposar les línies treball i accions del Consell, articulant-ne la presa de decisions tenint en compte els objectius del Consell, i també el seu Plenari com a espai de deliberació i aprovació d’aquestes decisions. 

- Vetllar pel compliment i el seguiment del Pla de treball i per la seva avaluació.

- Pensar, formular i debatre noves propostes i iniciatives de treball des de la perspectiva de la innovació social que es puguin portar a terme des del Consell. Com un espai que articuli respostes conjuntes i des de diferents àrees, a les necessitats i problemàtiques socials que es detectin.

- Debatre i validar les propostes de treball i/o funcionament que pugui fer qualsevol membre del Consell o altres, ja sigui de forma directa o bé via el Plenari.  

- Avaluació  de  programes i Consell.