Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Iniciatives i bones pràctiques socials destacades

Aquest espai sha creat com una bústia oberta per a mostrar i enllaçar informació dinterès sobre diferents iniciatives i bones pràctiques socials diverses (projectes comunitaris, projectes de desenvolupament personal, tallers, iniciatives solidàries etc.) que promoguin, encara que sigui a petita escala, la innovació social, entesa com el resultat d'aplicar noves metodologies que cerquin canvis socials necessaris per millorar la cohesió i la inclusió a la societat.

Proposeu les bones pràctiques que porteu a terme des de la vostra entitat o d’altres que conegueu  a la icona inferior “Participa”

 

01/07/2015
Programa "Àpats en Família" (Generalitat)

Programa d'orientació educativa que ofereix a les famílies eines en la qüestió alimentària des de la perspectiva nutricional, relacional i econòmica basada en els principis de la criança positiva.

- Anònim -
08/06/2015
Programa Làbora / Barcelona Mercat Laboral Reservat

Un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Grup 1 Atur
07/05/2015
Programa municipal Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Pla BUITS) - Ajuntament de Barcelona

El programa municipal Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Pla BUITS) té l'objectiu de dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través activitats d’interès públic de caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà.


Moderador/a
04/02/2015
Espai de trobada virtual: Persones cuidadores (Fundació P.Tarrés i DBSiF)

Persones cuidadores és un espai de trobada virtual que, reconeixent el bon fer de la tasca quotidiana dels cuidadors i cuidadores de familiars en situació de dependència, pugui ajudar-los en el tenir cura oferint informació actualitzada, intercanvi d’experiències i suport emocional a més d'orientacions per no oblidar que qui cuida també s'ha de cuidar.


Moderador/a
29/01/2015
Iniciativa - "Mobla`t el cap" - Ass. Família i Salut Mental de les Comarques Gironines

Aquest servei és un suport social que té com a missió contribuir a que les persones amb trastorn mental utilitzin les activitats de lleure per assolir hàbits de salut, autonomía i participació en i amb la comunitat, incidint i donant suport al projecte vital de la persona.


Moderador/a
14/01/2015
Projecte UBUNTU

El Projecte UBUNTU, és un espai de treball psicosocial comunitari, amb l'objectiu de reconèixer i potenciar les capacitats personals, relacionals i socials d'aquelles persones que trobant-se en situació de precarietat econòmica, presenten situacions de malestar emocional i risc d'exclusió social. 


Ojectius específics: potenciar habilitats socials bàsiques, reconeixement i gestió d'emocions, autoconcepte i autoestima, suport i contenció grupal.


A nivell metodològic hi ha dos conductors de grup, un terapeuta i una persona voluntària formada per aquest tipus de tasca, que dona suport al primer. Sessions de 90 minuts i una freqüència de una o dues vegades per setmana. 


El perfil de persones ateses és de baixa autoestima, que es vulguin beneficiar d'un suport emocional i del treball grupal, dones i homes, més de 25 anys, pocs recursos econòmics, càrregues familiars, comprensió mínima català o castellà i sense trastorn mental server ni patologia dual (addiccions en fase aguda). 


Al llarg d'aquest darrer any 2014 s'han atès aproximadament unes 150 persones a diferents municipis de la província on Càritas hi té presència. 

Paco Pardo
CARITAS DIOCESANA DE GIRONA