Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

04/09/2011
El PIRMI no és cap luxe
Imatge de complement

La manca d'informació sobre els canvis en el cobrament de la renda mínima d'inserció genera preocupació i desconcert entre perceptors i ONG
Les mesures impopulars s'apliquen a l'agost, un mes habitualment tranquil en l'esfera pública. Però no tothom està de vacances, i menys aquest any. Els que més probablement no han abandonat les seves localitats són els perceptors de la renda mínima d'inserció, també coneguda com a PIRMI, que té com a finalitat reduir el risc d'exclusió social.

El govern d'Artur Mas ha engegat un conjunt de mesures per "ajustar la renda mínima d'inserció (RMI) a la seva finalitat original, evitar qualsevol frau i posar l'accent en la inserció social i laboral de les persones que reben aquest ajut", que d'entrada han generat preocupació dels qui en depenen i crítiques en l'àmbit polític i sindical.

Reunir les condicions per accedir a la PIRMI no és en cap cas un luxe, sobretot des de la recent aprovació de la Llei de mesures fiscals i financeres. La normativa modifica la de 1997, i estableix que les persones que s'hi poden acollir han d'acreditar "una residència continuada i efectiva a Catalunya, com a mínim, amb dos anys d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud" o haver residit a Catalunya quatre anys de manera continuada dels últims cinc. I, per si no quedava clar que no és un fons per a immigrants que acaben d'arribar a Catalunya, especifica: "Les persones sol·licitants estrangeres que visquin a Catalunya han d'acreditar residència legal."

Són persones que en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud no poden haver tingut "uns ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció que correspongui al mateix període". Si conviuen dues o mes unitats familiars, cap membre no pot "disposar de béns mobles o immobles que, per llurs característiques, indiquin de forma notòria que hi ha béns materials suficients per atendre a la subsistència". Evidentment, queden exclosos aquells que percebin "altres prestacions públiques, ajuts o subvencions". Són persones que viuen en una precarietat absoluta.

La nova llei ha inclòs, a més, una limitació temporal a les prestacions. La de 1997 deia que la durada màxima era de dotze mesos dins d'un exercici pressupostari, i que aquesta podia ser prorrogada "en les circumstàncies que es determinin per reglament". La llei que s'acaba d'aprovar afegeix que el reglament "també ha d'establir la durada màxima de la prestació i de les pròrrogues, que en cap cas no pot superar seixanta mensualitats de manera acumulada." La norma exclou d'aquesta limitació les persones que, en arribar a aquest punt, tinguin seixanta anys o més, i les que en el moment d'entrada en vigor de la nova llei ja hi hagin arribat. Per a aquestes últimes, la prestació s'allarga tres anys. La llei també preveu que "excepcionalment" es puguin prolongar en casos de "pobresa severa". La resta, hauran d'esperar un any per tornar a sol·licitar la prestació, durant el qual, si no troben feina, passaran amb els grans estalvis que hauran pogut acumular mentre cobraven la prestació.

Durant el temps que es cobra la PIRMI, les persones estan obligades a romandre a Catalunya -"amb les excepcions fixades pel reglament"- i l'import "no pot superar el salari mínim interprofessional". Potser han estat aquestes mesures les més mediàtiques. Per evitar que es cometés el "frau" de residir fora de Catalunya -segons l'administració, unes 200 persones viuen a l'estranger-, el govern ha modificat la forma de pagament de la renda mínima d'inserció, que ha passat de ser una transferència a ser un taló nominal. Ho ha fet sense cap avís previ, enviant el xec al domicili dels perceptors amb una carta explicativa. Alguns pagaments, a més, s'han retardat. Segons informa el diari El Punt Avui, l'administració tampoc no havia notificat el canvi a entitats que fan d'intermediàries en la gestió de la renda mínima, com Càritas. Per una altra banda, des de la Generalitat s'assegura a través d'un comunicat que "com a renda indefinida i el fet que en alguns casos superi amb escreix l'import del salari mínim interprofessional, ha arribat fins i tot a desincentivar la inserció al mercat de treball d'algunes de les persones perceptores."

La partida per a la renda mínima d'inserció és de les poques que han incrementat en els pressupostos de 2011, però el govern ja ha anunciat que entre agost i setembre es farà una revisió individualitzada de tots els expedients. Els nous requisits per accedir a la PIRMI són, com hem vist, força estrictes. El frau, si existeix, ha de ser analitzat des d'aquesta perspectiva.

Enllaç:  Diari el Triangle