Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

22/08/2011
Actuacions davant les modificacions que afecten al Programa de Renda Mínima d'Inserció
Imatge de complement

L'Ajuntament de Girona pren mesures extraordinàries per fer front a les necessitats d'atenció urgents de 102 situacions personals o familiars, d'un total de 1015 expedients.

Davant l’actual situació de la prestació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) a la ciutat, l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona ha emprès diferents mesures de caràcter extraordinari.

Prioritàriament s’estan adreçant esforços a atendre el col•lectiu de persones i famílies, que tenint la prestació aprovada des del mes d’abril, encara no han cobrat. Aquest fet ha suposat endarreriments i endeutaments en aspectes bàsics de subsistència i allotjament.

Per aquest motiu s’ha establert un fons de diners extraordinari per atendre necessitats bàsiques, que permeti prevenir desnonaments, pèrdua d’allotjament o suspensió de subministres per les 102 persones o famílies que es troben en aquesta situació d’espera amb les RMI aprovades. En aquest sentit, l’Ajuntament de Girona manté converses amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat, per tal d’establir acords que permetin, en determinades situacions, fer avançaments de la prestació amb l’objectiu que les persones o famílies puguin assumir despeses bàsiques de subsistència (especialment aquelles amb infants).

Aquest fons extraordinari es dotarà a partir del fons de contingències que el mateix ajuntament té previst posar a disposició per fets o situacions que requereixen respostes no previstes en el pressupost ordinari.

El Centre de distribució d’aliments, que l’Ajuntament de Girona comparteix amb Caritas, Creu Roja i el Banc d’Aliments, també intensificarà les ajudes amb aquest col•lectiu prioritari. I des dels serveis socials d’atenció primària, s’intensificarà el seguiment i suport professional als afectats donada la precarietat i deteriorament de les condicions objectives per la subsistència.

Finalment, cal advertir que cada dia als serveis socials de primària arriben noves sol•licituds de RMI i es preveu que, entre juliol i agost, s’hauran tramitat unes 80 noves peticions que responen a situacions de pobresa severa.