Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

04/10/2013
Els grups del CCSS reprenen la feina
Reunió de treball del Grup 1 sobre el projecte Girona Actua. Juliol 2013 Ampliar imatge

Les entitats membres del Consell de Cohesió i Serveis Socials segueixen treballant en la difícil tasca de pensar i desenvolupar mesures per conèixer amb precisió i lluitar contra els efectes de la crisi econòmica que pateix la ciutadania de Girona, especialment les persones i famílies més vulnerables i amb més risc de patir exclusió social i pobresa.


Conscients de les limitacions de l’acció municipal així com de la difícil situació econòmica que travessen les pròpies entitats socials membres, hi ha una aposta clara per enfortir uns vincles ja consolidats entre els agents per treballar en tres eixos que s’han marcat com a prioritaris pel període 2013-2014. L'objectiu principal d’aquests eixos rau en identificar i conèixer la manera com afecta cada problemàtica (òbviament, tots relacionats entre si), compartint i posant a l'abast tot el coneixement i l'experiència de les entitats participants per proposar i planificar mesures i/o coordinar recursos que, des de les possibilitats de l'acció local, puguin aportar solucions a algunes d'aquestes problemàtiques.


Aquests tres eixos són, en primer lloc, la promoció de l’ocupació a partir de polítiques actives d’ocupació, en segon lloc la lluita contra la pobresa, especialment centrada en aquelles famílies amb infants, i, en tercer lloc, promoure iniciatives que ajudin a pal•liar els efectes que la crisi econòmica està tenint en la salut de les persones, especialment de les persones dependents més vulnerables.

Aquests 3 eixos s’emmarquen en una lògica de treball integral del CCSS, coordinat a través de 3 grups, que des de fa 5 mesos es reuneixen periòdicament per seguir el seu pla de treball. A continuació fem un resum de l’estat de la qüestió de cada grup:


Grup 1: Ocupació, atur i afectació a persones aturades: Projecte GIRONA ACTUA, pla de mesures per a l’ocupació a Girona
- Entitats participants: 17 entitats (13 del tercer sector social, 2 sindicats i 2 patronals)
- Àrees de l’Ajuntament promotores: Servei Municipal d’Ocupació, Serveis Socials, Joventut.
- 1r objectiu de treball: Diagnosi de l’afectació de la manca de feina en els col•lectius més vulnerables. Disseny, suport i seguiment del projecte de “Girona Actua”
-Què s’ha fet fins al dia d’avui:
Maig 2013: Diagnosi (a partir de l’enquesta del mercat de treball a Girona elaborada per l’SMO)
Juny-juliol: Disseny del projecte “Girona Actua” i signatura del conveni entre les entitats participants.
Setembre: Configuració de l’equip tècnic executor del projecte
Octubre 2013: Inici implementació projecte i derivació d’usuaris
- Propera reunió de grup: dimecres 9 d’octubre (podeu consultar l’orde del dia a l’agenda)


Grup 2: Pobresa i afectació en la població infantil: Diagnosi i mesures per un Pla contra la Pobresa
- Entitats participants: 5 entitats (del tercer sector social)
- Àrees de l’Ajuntament promotores: Serveis Socials
- 1r objectiu de treball: Actualització de les dades referents a pobresa i l’afectació d’aquesta en la pobresa infantil. S’inicia la tasca estudiant l’evolució i estat actual de l’alimentació en les famílies usuàries dels serveis.
-Què s’ha fet fins al dia d’avui:
Maig-juny: Diagnosi de problemes i recursos
Juliol: Indicadors de pobresa i elaboració d’una enquesta sobre suficiència alimentària
Setembre-Octubre: Desplegament de l’enquesta als usuaris dels diferents serveis socials
- Propera reunió de grup: dijous 10 d’octubre (podeu consultar l’orde del dia a l’agenda)


Grup 3: Dependència i Salut. Detecció de necessitats del col•lectiu depenent
- Entitats participants: 8 entitats (del tercer sector social)
- Àrees de l’Ajuntament promotores: Serveis Socials
- 1r objectiu de treball: Diagnosi de les situacions de manca de recursos bàsics en les persones amb dependència, i afectació en la salut d aquestes persones
-Què s’ha fet fins al dia d’avui:
Maig-juliol: Diagnosi de problemes i recursos
Setembre-Octubre: Desenvolupament de propostes i accions encarades a afavorir el restabliment del benestar emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi econòmica, amb una mirada especial a les persones amb dependència.
- Propera reunió de grup: Per confirmar (2na o 3ra setmana d’octubre)Anirem informant de tot el procés de treball en les properes setmanes. Per més informació o per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb la secretaria tècnica del CCSS a través del formulari de contacte d’aquest web.