Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

24/11/2014
Nova reunió del Grup 1: El Girona Actua ha inserit 191 persones en un any

El passat dia 13 de novembre va tenir lloc una nova reunió del Grup 1 sobre suport de persones a l’atur (format per entitats socials del tercer sector, per entitats sindicals, empresarials i per tècnics municipals de Serveis Socials i del Servei d’Ocupació), amb l’objectiu principal de fer el seguiment del Programa Girona Actua i de recollir i debatre noves propostes per la millora contínua del projecte.

Imatge de complement

Es varen presentar dades concretes sobre els/les participants i sobre les contractacions i les empreses, així com de les accions i del procés de treball de l’equip tècnic. Es va destacar el total de 191 persones inserides des que va començar el programa, ara fa un any. D’aquestes persones, cal destacar que més del 50 % tenen més de 40 anys, i fins a un 25 % tenen 50 o més anys, dades positives si es té en compte que un del objectius principals del programa és inserir a adults de més de 45 anys, una de les franges de població activa amb més dificultats per trobar feina.

Es va parlar de la necessitat de buscar iniciatives de suport o de discriminació positiva per incentivar la inserció de dones amb més dificultats al mercat laboral, ja que el % de dones inserides segueix essent inferior al d’homes. També es va fer un repàs especial a les dades referents a les empreses i a la tipologia de contractes segons durada, jornada laboral, estat actual i renovació.

Finalment es va presentar una eina metodològica que està desenvolupant el propi equip tècnic del Girona Actua per tal de fer un diagnòstic més acurat de els persones en funció de factors diversos que incideixen en el grau de ocupabilitat de la persona d’una manera rellevant, però que sovint no es contemplen quan es fa la valoració i l’anàlisi de competències bàsiques, pràctiques o transversals. De moment es troba en fase de pla pilot.

La valoració general que es va fer dels resultats del programa és positiva, pel què fa el nombre de insercions però també a nivell qualitatiu, sobretot a nivell de la feina que s’està fent de coordinació i treball en xarxa. Tot i així es va concloure que cal seguir treballant i buscar alternatives, noves iniciatives i/o nous circuits de treball per garantir una cobertura al volum important de persones que es queden fora del programa perquè tenen nivells molt baixos d’ ocupabilitat.