Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

14/07/2015
El Projecte Àmbar ha atès un total de 121 persones. Una nova reunió de grup fa el seguiment semestral del projecte

 

Imatge de complement

El passat 18 de juny va tenir lloc una nova reunió del Grup 3 (salut emocional). Com a les altres reunions del grups de treball, primerament es va fer el seguiment dels  projectes corresponents a cada grup, en aquest cas el Projecte Àmbar (a partir de dades del primer semestre 2015), i en segon lloc es va parlar de la organització conjunta del cicle de “Debats per la inclusió”.  

Pel què fa al Projecte Àmbar, un dels temes que va destacar la seva coordinadora són les sessions terapèutiques grupals, que varen començar el passat mes de febrer i que algunes ja han finalitzat. Dels 3 grups que es varen crear a principis del 2015, 2 ja han acabat el seu pla de treball i un més continuarà fins a finals de juliol 2015. Un total de 24 persones han participat en aquests diferents grups, de les quals finalment 14 han completat tot el procés de treball (10 no han continuat per diferents motius).

En general els resultats han estat positius i s’han assolit bona part del objectius tot i que es destaca que hi ha hagut dificultats per a cohesionar els grups, donada la heterogeneïtat dels perfils i de les problemàtiques socials de les persones. També s’ha de dir que el fet que en general els processos individuals estiguin culminant amb èxit fa que menys persones es redirigeixin al les sessions grupals.

Pel què fa el total de usuaris des que va començar l’atenció l’últim trimestre del 2014, s’han atès un total de 121 persones, de les quals 78 estan en aquests moments seguint el procés terapèutic o bé ja l’han acabat (20 altes terapèutiques) i 43 o bé no l’han començat o s’han donat de baixa durant el mateix procés per diferents motius. 

Respecte les derivacions, es destaca que en els últims 2 mesos (des del mes d’abril 2015) hi ha hagut un repunt important de les derivacions provinent sobretot dels SBAS, i això s’atribueix en bona part a les rondes informatives que varen portar a terme l’equip d’Àmbar als diferents equips dels barris. El gran volum de derivacions segueix venint dels SBAS, i les derivacions provinents de la resta d’entitats segueixen sent relativament poques. És en aquest sentit que l’equip d’Àmbar es va posar a disposició de les entitats per si cal tornar a explicar el projecte o fer un assessorament personalitzat. La previsió és finalitzar els grups que estan en curs a finals de juliol, per a obrir dos nous grups el setembre amb la previsió que treballin fins a finals d’any, quan es completarà una primera avaluació anual de tot el projecte.

En la segona part de la reunió es va parlar de la organització conjunta dels “Debats per la inclusió”, un cicle de debats relacionats amb les temàtiques abordades pels grups i organitzats també per ells, previst per l’últim trimestre.