Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

02/12/2014
Reunió del grup de treball 2 sobre pobresa i exclusió social

 

Imatge de complement

El passat 25 de novembre va tenir lloc una nova reunió del grup de treball 2, sobre pobresa i exclusió  social, al Centre Cívic del Barri vell Mercadal.  Els objectius principals de la reunió eren, per una banda, traslladar i fer difusió a les entitats informació sobre les formacions que ha organitzat l'Ajuntament en temes de pobresa energètica, per compartir conclusions i materials així com per estudiar la possibilitat de impulsar més formacions dirigits a tècnics i usuaris o col·laborar en la organització d’una jornada monogràfica oberta formativa i de treball. Per altra banda, la reunió es va centrar en desenvolupar una proposta d’informe de dades periòdic d’atenció a la vulnerabilitat i exclusió social a Girona ciutat, un encàrrec que va sorgir de l’últim plenari del Consell i el qual es va veure convenient treballar en el marc del grup.

Es tracta d’un exercici interessant per aglutinar de manera ordenada les dades d’atenció dels diferents serveis de l’Ajuntament i d'entitats socials amb l’objectiu de poder analitzar i fer una aproximació a la cobertura que s’està donant per poder saber amb més precisió allà on els serveis no arriben o poden millorar. Essent conscients de la dificultat de mesurar amb precisió les necessitats de la població i de la manca de dades i indicadors socio-econòmics actualitzats a nivell municipal, aquest recull ordenat de dades si que pot donar pistes sobre aquestes necessitats a partir dels volums d’atenció dels serveis i de la seva demanda. A la reunió es varen definir els àmbits d’exclusió prioritaris i es va definir els circuits de treball. La voluntat és que aquest informe es publiqui i sigui representatiu a nivell de ciutat i es puguin extreure conclusions també a partir de l'anàlisi de evolució de les dades.