Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

30/11/2015
Últimes reunions dels grups de treball

 

Imatge de complement

 

 

 

El passat mes de octubre van tenir lloc una nova ronda de reunions del Consell, on es van abordar els temes i projectes de cada grup així com també punts en comú.

 

A La reunió del Grup 1 es va realitzar el seguiment del Projecte Girona Actua i d'altres accions d’ocupació de ciutat que s’impulsen des de l’Ajuntament.  Es van presentar i analitzar les dades 2014-2015 del programa (fins a l’octubre), relatives al perfil dels participants i posant èmfasi en el seguiment de les insercions i tipus de contracte , que era una de les demandes de la última reunió, celebrada el mes de juliol. Els responsables tècnics del programa varen presentar un informe als assistents amb les dades detallades i valoracions. Un cop fet el retorn, algunes entitats varen demanar que les dades de les insercions es posessin en relació amb els sectors econòmics de les empreses, per poder observar tendències i possibles canvis.

 

Pel què fa la reunió del grup 2, es va debatre i compartir una nova proposta de treball: impulsar un estudi de ciutat, coordinat pel Grup 2 del Consell i que porti a terme una diagnosi exhaustiva per identificar necessitats bàsiques en infants i adolescents des d’un punt de vista més ampli, i que impliqués dels sistemes de Serveis Socials, de Salut i d’Educació. El principal objectiu seria identificar necessitats en infants i adolescents pel què fa a l’alimentació i altres pautes vinculades a necessitats bàsiques, la salut i l’educació, partint de les hipòtesis que ja s’han treballat des del grup. Per saber què funciona i què caldria millorar o tenir en compte en relació a l’atenció, als recursos i a la cobertura i coordinació dels sistemes públics. Evidentment, s’entén que l’estudi no partiria de zero ja que el grup ja ha elaborat una diagnosi i identificat unes hipòtesis i problemàtiques, però precisament es tractaria d’ampliar aquesta diagnosi a d’altres sectors (més enllà dels serveis socials), per tenir coneixement més profund de la realitat. De moment es va acordar treballar la proposta i el disseny general de l’estudi en el marc del grup per a finals d’any, i acordar un document amb una bateria de indicadors, un mapa d’agents i recursos i una estratègia de treball.

La tercera reunió, del Grup 3, es va centrar en fer el seguiment del Projecte Àmbar, on l’equip tècnic va presentar un primer recull de dades i valoracions d’un any d’exercici del projecte (agost 2014 a agost 2015). Es varen destacar els diferents aspectes, com per exemple, que el ritme de derivacions de usuaris des de entitats ha augmentat significativament a partir del 2n trimestre 2015. Es van destacar també algunes qüestions en relació, per exemple, a la procedència dels usuaris, destacant el fet que les persones que acaben en alta terapèutica son principalment de procedència espanyola, ja que generalment tenen una xarxa relacional més sòlida. També es va comentar que s’està elaborant un informe/memòria més complert per avaluar els objectius del projecte així com un anàlisis de processos. Una memòria que inclourà l’avaluació també del treball conjunt en el marc del grup, i a la qual es va demanar la col·laboració als membres del grup a través d’un petit qüestionari.

Finalment, en cada una de les reunions també es va abordar l’organització general i continguts el cicle de “debats per la inclusió”, un cicle de 3 debats lligats a l’objecte temàtic de cada grup i que ha de servir també com a espai de debat i reflexió sobre la feina feta pels grups i el pla de treball del Consell 2013-2015. Finalment es va decidir aplaçar els debats pel primer trimestre de 2015 per a tenir més temps per a treballar els continguts i incorporar les últimes aportacions de les entitats participants.

 

PODEU CONSULTAR LES ACTES DE LES 3 REUNIONS I ELS INFORMES DE DADES A L’APARTAT DE CADA GRUP DE LA INTRANET