Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

1r Debat

Imatge de complement

En l’últim informe de diagnòstic i recomanacions elaborat pel Grup 1 del Consell s’apuntaven ja algunes tendències generals de canvi en el mercat de treball. Aquests canvis s’interpretaven com la conseqüència de nous processos i tendències en el funcionament del sistema polític, econòmic i social,  els quals, a diferència  d’altres períodes històrics, es defineixen per la rapidesa en la qual s’estan succeint.

Uns canvis que estan potenciant un mercat de treball més exigent i integrat, amb unes empreses que demanden treballadors i treballadores molt polivalents, amb una elevada capacitat d’adaptació al lloc de treball. Empreses que treballen amb previsions a mig i sobretot curt termini, atès que es mouen en entorns molt dinàmics i han de tenir capacitat de reacció. Aquest nou escenari, agreujat per la crisi econòmica, ha comportat una augment de la volatilitat i temporalitat de l’ocupació, així com una creixent precarització de les condicions laborals, que pot suposar que tenir una feina no garanteixi la cobertura de les necessitats bàsiques d'algunes persones i famílies.

Una vegada analitzats aquests canvis, causes i efectes, que s’atribueixen en gran mesura a decisions de l’àmbit nacional i internacional, i que estan en el centre del debat polític, social i econòmic d’avui, cal fer un exercici de responsabilitat i preguntar-nos com podem millorar la intervenció dels diferents agents locals. identificant com es pot millorar l’acció conjunta dels sistemes públics i privats locals i posant el focus en les persones amb més dificultats per trobar feina, com són els joves exclosos del sistema educatiu o els majors de 45 anys, evitant resignar-nos a la idea de que les causes i solucions “s’escapen del món local”.

Imatge de complement
Link