Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

2n Debat

Imatge de complement

L’abril del 2015, el Grup 2 presentava al plenari del Consell un breu informe on es recollien algunes propostes i recomanacions com a resultat del diagnòstic elaborat pel grup sobre necessitats bàsiques (alimentació, salut, habitatge) i necessitats socioeducatives relatives a les famílies i infants de Girona.

Aquest informe apuntava, a escala local, el que confirmen diferents informes que han anat sorgint els últims anys a nivell de l’estat espanyol i de Catalunya: la pobresa creixent arrel de la crisi està accelerant els processos d’exclusió social de moltes famílies, amb els efectes negatius i riscos que això té per les persones que ho pateixen i per la cohesió social i augment de les desigualtats en general, en el present i en el futur.

Aquests processos d’exclusió moltes vagades ja es troben tan avançats que no es poden ajustar només amb ajudes econòmiques externes o amb programes d’inserció sociolaboral (que són molt necessaris). Requereixen una intervenció social individual i familiar propera i orientada a l'enfortiment dels vincles familiars i relacionals, així com també els processos d’enfortiment ciutadà neces­saris perquè les persones i comunitats puguin ser protago­nistes de la seva millora.    

Imatge de complement
Link