Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

2- POBRESA

Imatge de complement

Quan i perquè es crea el grup?

Aquest grup es crea en el marc de definició del pla de treball del Consell, el primer trimestre del 2013, com a resposta a la necessitat d’abordar els efectes de la pobresa i l’exclusió social a Girona i especialment la manera com afecten al col·lectiu d’infants.

  

Quin és el seu objectiu?

El grup pretén ser un espai de treball, reflexió i debat sobre la problemàtica de la pobresa infantil a Girona a fi de:

·         Diagnosticar les necessitats bàsiques dels infants i famílies que estan patint més la crisi

·         Coordinar els recursos socials existents a nivell de ciutat

·         Proposar i promoure mesures i elaborar recomanacions per elevar a les institucions  

       i entitats competents

 Quin és el valor afegit del projecte?

Treballar en xarxa compartint el coneixement i l’experiència del treball comunitari d’entitats socials privades i dels Serveis Socials de l’Ajuntament per obrir un grup heterogeni que sigui capaç de promoure i coordinar accions i mesures que aportin alternatives per intentar combatre els efectes de la pobresa infantil.

Imatge de complement
Entitats participants al Grup