Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

PROJECTE ÀMBAR

Imatge de complement

Què és el projecte ÀMBAR ?

 Àmbar és un projecte de base terapèutica i psicosocial que vol donar suport i apoderar les persones perquè es mantinguin proactives davant les situacions de crisi i exclusió que els afecten. 

 Quins són els objectius generals ?

1.   Apoderar a persones que viuen en situacions continuades  de crisi o de risc d’exclusió social (i que això afecta o pot afectar la salut emocional de la persona i del nucli familiar) facilitant eines d’afrontament i suport.

 

2.   Fer del projecte una prova pilot que ens permeti contrastar tècniques i mètodes d’intervenció en vulnerabilitat emocional, i poder ser un model de bones pràctiques tant en la intervenció com en el treball col·laboratiu i de xarxa

 A qui es dirigeix ? 

 A persones a l’atur de llarga durada i que es troben en una situació emocionalment fràgil per afrontar la recerca de feina i la inserció laboral. 

-    A persones que sostenen unes condicions laborals precàries, amb càrregues familiars afegides (fills, persones dependents a càrrec etc.).

-     A persones grans (amb grau de dependència, o no) que sostenen una situació de manteniment de fills adults, després que aquests s’hagin quedat a l’atur o hagin patit altres situacions difícils. 

 En quines línies d'acció preveu treballar?

 

1.  ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

A persones que, dins el perfil definit, tenen la necessitat d’un acompanyament més individualitzat que reforci la motivació per a les accions grupals, i acceleri respostes de canvi. 

 

 2. TREBALL GRUPAL

Per reforçar la motivació i l’actitud proactiva personal a partir de la participació i la identificació grupal.

 

3. ACOMPANYAMENT A ACTIVITATS

Per facilitar i acompanyar a activitats de grup a persones interessades i amb necessitat d’ocupar temps en activitats que puguin ser enriquidores, per incrementar la xarxa de relacions i la motivació personal.

Qui el coordina?

  • Equip tècnic del projecte (1 coordinador/a i 2 tècnics/es). Que liderarà el projecte i tindrà la funció de desenvolupar les accions d'intervenció.  
     
  • Entitats socials que formen el Grup 3 del Consell i tècnics dels Serveis Socials Municipals. Que en faran el seguiment i facilitaran la xarxa de recursos.

 

Descarrega't aquí el full informatiu
Annex: Projecte Àmbar   (pdf 149.96KB)
Imatge de complement
Imatge de complement