Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

3- SALUT

Imatge de complement

 Quan i perquè es crea el grup?

Aquest grup es crea en el marc de definició del pla de treball del Consell, el primer trimestre del 2013, amb la idea d’articular recursos, serveis i propostes en l’àmbit sociosanitari. Alhora d’abordar els efectes de la crisi, la salut (des d’un punt de vista ampli) sorgeix com una perspectiva prioritària que cal tenir en compte alhora de fer una diagnosi les problemàtiques socials. Per això es parteix de la idea inicial de conèixer i detectar les situacions de risc social de persones i col·lectius que, a la seva problemàtica vinculada a la salut, s’han afegit efectes desfavorables lligats a la crisi econòmica.  

 En quin projecte treballa el Grup i quins objectius té ?

Una vegada elaborat un primer anàlisi de la realitat, a partir sobretot de les situacions  desfavorables detectades que pateixen usuaris de les entitats participants al Grup, es decideix fer un pas endavant i elaborar un projecte específic centrat en l’àmbit de la salut emocional, aprofitant el finançament del Programa “Salut i Crisi” de DipSalut.

La voluntat és de portar a terme accions encarades a afavorir el restabliment del benestar emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi econòmica (pèrdua de feina, situació prolongada d’atur, pèrdua de l’habitatge, manca d’ingressos etc.). Es consideren accions clau des del punt de vista del suport a les persones i de la prevenció, tenint en compte el deteriorament personal i psicològic que comporten aquestes situacions negatives sobrevingudes motivades per la situació de crisi (angoixa, ansietat, desmotivació, depressió etc.).

No es tracta en cap cas de impulsar un projecte des de la perspectiva mèdica de la salut mental, sinó de promoure i coordinar recursos i eines de suport de caire piscoafectiu a persones en situació de vulnerabilitat social, emocional i relacional, o que pateixen una situació continuada de sobrecàrrega emocional.

El projecte en qüestió s'anomena Projecte Àmbar i té com a objectiu general apoderar (facilitant eines d’afrontament i suport) a persones en situacions continuades de crisi o de risc d’exclusió social, com a factor estressant que afecta o pot afectar la salut emocional de la persona i del nucli familiar.

 Quin és el valor afegit del projecte?

El fet que es tracti d’un projecte dissenyat des de la base pel conjunt d’entitats socials públiques i privades que formen el grup, apostant per la optimització de recursos existents i de gestió compartida. Es tracta d’entitats que aporten una visió àmplia al plantejament del projecte perquè treballen per col·lectius i en àmbits diversos. 

Imatge de complement
Entitats participants al Grup