Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Recull de subvencions, ajuts i altres ofertes

Imatge de complement
Termini: del 8 de març al 31 de desembre de 2014
Línia de finançament d'economia social i cooperativa. Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses socials

Es tracta d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social. Els crèdits es poden destinar a les tipologies de projectes següents:

préstecs per al finançament d'inversió en actius fixos, immobilitzat material o immaterial;
préstecs per a capitalització d'empreses;
préstecs per a necessitats de circulant;
préstecs per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic.