Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Recull de subvencions, ajuts i altres ofertes

Imatge de complement
Import màxim de caràcter excepcional per a l’any 2013.
Convocatòria de subvencions del programa d’ajuts extraordinaris destinats al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball

Línia extraordinària d’ajuts per tal d’afrontar la situació de crisi del sector i millorar el suport econòmic. L’objectiu d’aquests ajuts és el de contribuir al manteniment de llocs de treball en els centres especials de treball de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius de persones amb discapacitats amb especials dificultats d’inserció, a fi de complementar el suport econòmic que preveu l’Ordre EMO/65/2012, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i de publicació d’imports màxims per a l’any 2012 (DOGC núm. 6095, de 26.3.2012).

 

Enllaç:  Consulta les bases